Olika mytologier

Mytologi ser tillbaka på ett folks eller en religions gudasagor. Själva ordet kommer från grekiskan och betyder i princip berättelse. De mest kända mytologierna är grekisk, romersk och nordisk men det finns naturligtvis flera andra. De har gemensamt att alla är positiva till och dyrkar gudar. Kommunikationen mellan människa och gud kan ske genom till exempel bön.

Tron på gudar har i alla tider varit mycket betydelsefull och mycket går tillbaka till de homeriska dikterna Iliaden och Odyssén. Dessa samlingar av berättelser var förr i tiden en del av vardagen. Idag kommer vi främst i kontakt med mytologin genom konstverk och flera litterära verk och tack vare dessa lever mytologin vidare. Det finns däremot mycket kvar att utforska.

Grekisk och romersk mytologi

Den grekiska mytologin har alltid fascinerat och här möts gudar och hjältar med monster och olika väsen. I de olika berättelserna får vi lära känna de goda, de onda och de kloka. I antikens Grekland hölls både skådespel och idrottstävlingar till gudarnas ära. De olympiska spelen har ju sina rötter i antikens Grekland och hölls vart fjärde år i Olympia.

Den romerska mytologin bygger både på den grekiska och etruskiska mytologin. Många gudar, halvgudar och sagoväsen finns exempelvis i både den romerska och grekiska mytologin. Många grekiska gudar gavs nya namn men var ändå inte direkta motsvarigheter, utan hade en egen kultur och historia. Den romerska mytologin är fascinerande och berättar exempelvis om Roms grundande där Romulus och Remus byggde en stad.

Nordisk mytologi

I Norden har det under vikingatiden funnits både asagudar, jättar och troll och många förtrollande väsen. Egentligen har dessa myter funnits redan under förkristen tid och går tillbaka till germanska myter, vilka brukar kallas asatro. De viktigaste källorna till detta är den poetiska Eddan och Snorres Edda – båda går tillbaka till 1200-talet. Tyvärr har idag många av myterna försvunnit.

Förr i tiden fanns en helt annan världsbild än vad som finns idag. Detta är en anledning till varför många av myterna har försvunnit. En del lever dock kvar i böcker, filmer och spel. Mytologin fortsätter på så vis att fascinera genom känslosamma, maktlystna och både onda och goda gudar. Ett bra exempel på det är boken om Sagan om Ringen av Tolkien.