Cronos

Cronos, även känd som Saturn, är en central figur i den antika grekiska mytologin. Han är son till Uranus och Gaia och far till Zeus, Poseidon och Hades, bland andra. Cronos är känd för sin roll i den mytologiska historien om hur gudarna kom till makten.

Enligt myterna, var Cronos orolig för att hans egna barn skulle förråda honom och ta hans makt. Han bestämde sig därför för att svälja sina barn så snart de föddes. Men hans hustru, Rhea, lyckades rädda Zeus genom att lämna honom i en grotta och ge Cronos ett stenblock istället för att svälja honom. När Zeus växte upp, mötte han sin far och stred mot honom, och lyckades till slut överta tronen som härskare över gudarna.

Cronos är också känd för sin roll i den mytologiska historien om tidens början. Enligt myten skapade han tid genom att skära av sin fars, Uranus, könsorgan och släppa ut tidens kraft. Detta är anledningen till att han också kallas för ”Tidens Fader”.

Cronos är också känd för att vara en symbol för förändring och tidens gång. Han representerar det som går förlorat i tiden och det som måste gå förlorat för att nya saker ska kunna växa fram.

Sammanfattningsvis är Cronos en central och komplex figur i den antika grekiska mytologin. Han är känd för sin roll i historien om gudarnas maktövertagande och tidens början. Han representerar också idén om förändring och tidens gång, och symboliserar det som måste gå förlorat för att nya saker ska kunna växa fram.